ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 28 / 08 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  19

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών, Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ: Γενική Εφορεία (Κλάδος Ανιχνευτών), Επιτελείο Π.Ε.

Θέμα: Εκδρομή-Εξερεύνηση Δάφνης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 9ος 2022

 

Αγαπητοί μου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Αττικής, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, και κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας Δράσεων και Κλάδου Ανιχνευτών, διοργανώνει εκδρομή – εξερεύνηση Δάφνης από απόγευμα Παρασκευής 23/9 έως και την Κυριακή 25/9/22.

Σκοπός της εξερεύνησης είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, να είναι σε θέσει να επιδείξουν χαρακτηριστικά οργάνωσης, αυτάρκειας, λήψης πρωτοβουλιών και ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής – Εξερεύνησης Δάφνης, η οποία θα αποτελείται από:

 • την Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π. Ε. Ανατ. Αττικής κα Σοφία Δαγαλάκη και την αναπληρώτρια Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Π.Ε. Ανατ. Αττικής κα Σοφία Μπάρα,
 • τους Αρχηγούς και τους Υπαρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν στην εκδρομή-εξερεύνηση.

Προϋπόθεση για συμμετοχή των Ανιχνευτών στην εκδρομή-εξερεύνηση είναι να έχουν κατ’ ελάχιστο:

 1. ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Κ.Α. για τουλάχιστον 12 μήνες συνολικά
 2. ολοκληρώσει το στάδιο «Ανακαλύπτω» και αναλυτικά να έχουν
  • Γνώση της λειτουργίας της Κοινότητας
  • Συμπεριφορά σύμφωνα με τις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης
  • Γνώσεις & ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής
  • Συμμετοχή σε όμιλο εργασίας δύο δράσεων της Κοινότητας
  • Συμμετοχή και υποστήριξη ομίλου λειτουργίας της Κοινότητας
  • Συμμετοχή σε δύο δράσεις Ανίχνευσης φύσης η μία εκ των δύο να είναι υποχρεωτικά διήμερη
 3. συμμετάσχει σε μία ΜΔΥ (τουλάχιστον 5θήμερη)
 4. συμμετάσχει σε μία χειμερινή εκδρομή (τουλάχιστον 3ήμερη σε χειμερινό περιβάλλον). Κατ’ εξαίρεση για την φετινή χρονιά και υπό προϋποθέσεις θα γίνουν δεκτές και άλλες εκδρομές.

 

Καλείται τουλάχιστον ένας βαθμοφόρος από κάθε Κοινότητα που θα συμμετέχει, να παραστεί στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5/9/2022 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Περιφέρειας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός Ανιχνευτή η παρουσία του Αρχηγού ή/και βαθμοφόρων της Κοινότητάς του στην εξερεύνηση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με αντίγραφο του μητρώου του Ανιχνευτή πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Κλάδο Ανιχνευτών της Π.Ε. μέχρι την Δευτέρα 5/9/2022  και ώρα 20:30 στην ηλεκτρονική διεύθυνση explorers.aat@sep.org.gr . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τους Εφόρους του Κλάδου Σοφία Δαγαλάκη (6976170440) και Σοφία Μπάρα (6978090638).

Διευκρινίζεται ότι η πρόθεση δήλωσης συμμετοχής στη δοκιμασία, θα πραγματοποιείται από τον Αρχηγό κάθε Κοινότητας. Σε πρώτη φάση θα αξιολογείται η αίτηση και έπειτα θα κοινοποιείται η έγκριση συμμετοχής στον Αρχηγό και μόνο τότε θα κοινοποιείται σε κάθε Ανιχνευτή ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Σ.Ε.Π.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές καλούνται να συμμετέχουν σε ατομικές συνεντεύξεις με τις Εφόρους 17 ή 18 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Η διάρκεια των συνεντεύξεων θα είναι 15 λεπτά.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης. Η σύνθεση των ομίλων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες μέσω email στις 6/9/2022.

Οι όμιλοι θα πρέπει:

 • Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη, πυξίδα και GPS σε άγνωστη διαδρομή
 • Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο
 • Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί
 • Να μαγειρέψουν
 • Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:
   • Ανίχνευση: εφόδια-υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια
   • Σκαπανική: σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία
   • Κατασκηνωτική: χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός
   • Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή
   • Φυσικό περιβάλλον: μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος
 • Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής
 • Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος θα πρέπει μετά την εκδρομή, την Κυριακή 9/10/2022 στις 18:00 , να παρουσιάσει με πρωτότυπο τρόπο -στην επιτροπή εκδρομής και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες- φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής και με τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν.

Τονίζεται ότι για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στην Εκδρομή-Εξερεύνηση, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι παρόντες τόσο στην εκδρομή όσο και στην παρουσίαση των εργασιών.

Η επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης θα αξιολογήσει τη δουλειά των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα επικυρώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της Εκδρομής-Εξερεύνησης Δάφνης.

Συνοπτικά οι ημερομηνίες είναι:

 • Δευτέρα 5/9/22: Λήξη υποβολής δηλώσεων.
 • Δευτέρα 5/9/22 και ώρα 20:30: Πρώτη συνάντηση Βαθμοφόρων.
 • Τρίτη 6/9/22: Ανακοίνωση σύνθεσης Ομίλων Εξερεύνησης
 • Σάββατο 17/9/2022 ή Κυριακή 18/9/2022: ατομικές συνεντεύξεις συμμετεχόντων
 • Παρασκευή 23/9 απόγευμα έως Κυριακή 25/9/22: Εκδρομή-Εξερεύνηση Δάφνης
 • Κυριακή 9/10/22 και ώρα 18:00: παρουσίαση εργασιών Ομίλων.

 

Εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

 

Κλήμης Τοσουνίδης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *