ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 30 / 08 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  20

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Ομάδων Προσκόπων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Γενική Εφορεία (Κλάδος Προσκόπων), Επιτελείο Π.Ε.

 Θέμα: Εκδρομή – Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους, 10ος 2022

 

Αγαπητοί μου,

Ο κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος, διοργανώνει για τις Ομάδες της  Π.Ε. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. 

Η εκδρομή θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 01 και 02 Οκτωβρίου 2022 σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά Πρόσκοπο.  Το κόστος συμμετοχής των βαθμοφόρων ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρώ ανά άτομο.  Προτείνεται το κόστος συμμετοχής να καλυφθεί από τις Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων.  Αρχηγός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους αναλαμβάνει η Αρχηγός Ομάδας του 1ου Συστήματος Ν/Π Κηφισιάς Έλλη Καλαβρυτινού.

Σκοπός της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι διαθέτουν οργανωτικό πνεύμα, ικανότητα προγραμματισμού και συνεργασίας ως μέλη τριμελούς ή τετραμελούς εξερευνητικής ομάδας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες.

Στην  εκδρομή μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Πρόσκοποι:

1.Έχουν το Αργυρό Βέλος


2.Έχουν συμμετάσχει σε 14 δράσεις – συγκεντρώσεις:

  • 10 δράσεις (02 από κάθε τομέα)
  • 03 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
  • 01 δράση υπαίθριας ζωής

3.Έχουν συμμετάσχει σε:

  • 02 διήμερες εκδρομές (η μία με διανυκτέρευση σε αντίσκηνο)
  • 01 κατασκήνωση

4.Έχουν οργανώσει:

  • 01 ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της Ενωμοτία τους
  • Μέρος του προγράμματος μιας δράσης – συγκέντρωσης της Ομάδας (με τη βοήθεια του Α.Ο.Π.) και έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση του

5.Τους έχουν απονεμηθεί 02 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες από διαφορετικούς τομείς από αυτούς των προηγούμενων Βελών.

6.Γνωρίζουν όλες τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται.

Η αίτηση συμμετοχής και το μητρώο της Προσκοπικής προόδου του υποψήφιου Προσκόπου πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail του Κλάδου Προσκόπων scouts.aat@sep.org.gr μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου. Δεν θα δοθεί παράταση.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την οργανωτική επιτροπή της εκδρομής και οι Πρόσκοποι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 9 άτομα και μέγιστο τα 30. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει ο καταρτισμός των εξερευνητικών ομάδων.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για την έναρξη της διαδικασίας και την προετοιμασία των εξερευνητικών ομάδων (απαραίτητη η συμμετοχή των υποψήφιων Προσκόπων). Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα προσκόπου και συνοδού βαθμοφόρου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους αποτελείται από:

Τον Έφορο Κλάδου Προσκόπων Π.Ε., Αντώνη Χρυσοστόμου

Την Αν. Έφορο Κλάδου Προσκόπων Π.Ε., Δήμητρα Κτενιαδάκη

Την Αν. Έφορο Κλάδου Προσκόπων Π.Ε., Βάνα Ανδρέου

Την Αρχηγό της Εκδρομής – Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους, Έλλη Καλαβρυτινού

Καθώς και από Αρχηγούς Ομάδων της Π.Ε. που θα οριστούν στη συνέχεια.

Πρόεδρος της  Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Έφορος Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. Αντώνης Χρυσοστόμου. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση της δράσης έχει η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με την συνεργασία Βαθμοφόρων των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποι μετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 6988980193.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Κλήμης Τοσουνίδης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *