ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή: 25 / 11 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Π.Π. της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Διοίκησης, Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.

Βοηθό Γενικό Έφορο Αττικής

Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

ΘΕΜΑ:  Διαδικασία Ανάδειξης μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) ως Εκπροσώπων της Π.Ε Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Σ.Ε.Π. Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ.:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους της Γ.Ε.: 11 / 15.09.2022 & 14 / 06.10.2022, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π για θητεία δύο ετών.

Η ανάδειξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), από τις 15:30 έως τις 17:00.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα, Έφ. Διοίκησης Π.Ε. Αν. Αττικής
 2. Αγγελική Σαντοριναίου, Α.Σ. 2ου Σ.Π. Ψυχικού
 3. Μαρία Σαρρή-Χριστοφή, Α.Σ. 1ου Σ.Π. Νέας Ερυθραίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση έχουν όλα τα μέλη των Ε.Π.Π. της Π.Ε. Αν. Αττικής, ενώ συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου όσα μέλη έχουν εγγραφεί έως πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης.

Επιπλέον τα μέλη των Ε.Π.Π. με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει:

 1. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2022 – 2023, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π., εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
 3. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών Ε.Π.Π. – εκπροσώπων της Π.Ε Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλουν τα μέλη των Ε.Π.Π. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν όλα τα παραπάνω, και επιπλέον:

 • Έχουν Ελληνική Ιθαγένεια,
 • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει τις αρχές του Σ.Ε.Π

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) Μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. Υπόδειγμα / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.).

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένες θα πρέπει να αποσταλούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23.59΄ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ac.aat@sep.org.gr

 

Καμία υποψηφιότητα δε θα γίνεται δεκτή πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας.

 

Σημεία προσοχής:

 • Παρακαλούνται οι Αρχηγοί των Ομάδων Συντονισμού όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Μελών Ε.Π.Π. ώστε να αποσταλούν έγκαιρα οι δηλώσεις συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.
 • Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι δύο (2) υποψηφίους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.
 • Η ολοκλήρωση των απογραφών και λοιπόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το Σ.Ε.Π., καλό θα είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, για εκκρεμείς οφειλές,  θα πρέπει να επιδεικνύεται στην εφορευτική επιτροπή σχετικό καταθετήριο εξόφλησης.
 • Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Κλήμης Τοσουνίδης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Συνημμένα:   

 1. Εγκύκλιοι: 11 / 15.09.2022 & 14 / 06.10.2022
 2. Υπόδειγμα Αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *